Heiteallikas HEIT0003804

L.ÕV/326514 Kitman Thulema AS
Kitman Thulema AS (12715827)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
CEFLA värvimine SA4 0.80 12.00 4.42 20.00 060107 6587164,546540
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
108-88-3 Tolueen (Metüülbenseen) 0.119 g/s Tavaheide 30.05.2017 - ..
1330-20-7 Ksüleen (dimetüülbenseen) 0.04 g/s Tavaheide 30.05.2017 - ..
64-17-5 Etanool (Etüülalkohol) 0.048 g/s Tavaheide 30.05.2017 - ..
67-64-1 Atsetoon (2-Propanoon) 0.032 g/s Tavaheide 30.05.2017 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.085 g/s Tavaheide 30.05.2017 - ..