Heiteallikas HEIT0003812

L.ÕV/326526 Warmeston OÜ
Warmeston OÜ (10945474)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Aurukatel K5 0.35 15.00 3.39 90.00 030103b 6549715,547957
Kuva kaardil
 T 
Aurukatel K5 0.35 15.00 3.39 90.00 030103b 6549715,547957
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.147 g/s 5.082 t Tavaheide 16.01.2024 - ..
124-38-9-bio Süsinikdioksiid biomassist 2 650.944 t Tavaheide 16.01.2024 - ..
193-39-5 Indeno(1,2,3-cd)püreen 0.003 mg/s 0.097 kg Tavaheide 16.01.2024 - ..
205-99-2 Benso(b)fluoranteen 0.011 mg/s 0.387 kg Tavaheide 16.01.2024 - ..
207-08-9 Benso(k)fluoranteen 0.004 mg/s 0.121 kg Tavaheide 16.01.2024 - ..
50-32-8 Benso(a)püreen 0.007 mg/s 0.242 kg Tavaheide 16.01.2024 - ..
630-08-0 Süsinikmonooksiid 0.84 g/s 29.037 t Tavaheide 16.01.2024 - ..
7439-92-1 Plii ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna pliiks 0.019 mg/s 0.653 kg Tavaheide 16.01.2024 - ..
7440-02-0 Nikkel ja lahustavad ühendid, ümberarvutatuna nikliks 0.014 mg/s 0.484 kg Tavaheide 16.01.2024 - ..
7440-43-9 Kaadmium ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna kaadmiumiks 0.009 mg/s 0.315 kg Tavaheide 16.01.2024 - ..
7440-47-3 Kroomi (VI) ühendid, ümberarvutatuna kroomiks 0.016 mg/s 0.557 kg Tavaheide 16.01.2024 - ..
7440-50-8 Vask ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna vaseks 0.014 mg/s 0.484 kg Tavaheide 16.01.2024 - ..
7440-66-6 Tsingiühendid, ümberarvutatuna tsingiks 0.358 mg/s 12.389 kg Tavaheide 16.01.2024 - ..
7446-09-5 Vääveldioksiid 0.008 g/s 0.266 t Tavaheide 16.01.2024 - ..
7664-41-7 Ammoniaak 0.026 g/s 0.895 t Tavaheide 16.01.2024 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.012 g/s 0.411 t Tavaheide 16.01.2024 - ..
PM10 Peened osakesed (PM10) 0.083 g/s 2.855 t Tavaheide 16.01.2024 - ..
PM2,5 Eriti peened osakesed (PM2,5) 0.081 g/s 2.783 t Tavaheide 16.01.2024 - ..
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.083 g/s 2.855 t Tavaheide 16.01.2024 - ..