Heiteallikas HEIT0003826

L.ÕV/326573 4x4 OÜ
4x4 OÜ (11340041)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Värvimiskamber 1 V1 0.30 6.00 2.44 130.00 060108 6588852,562264
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
108-88-3 Tolueen (Metüülbenseen) 0.042 g/s Tavaheide 01.03.2018 - ..
1330-20-7 Ksüleen (dimetüülbenseen) 0.229 g/s Tavaheide 01.03.2018 - ..
64-17-5 Etanool (Etüülalkohol) 0.008 g/s Tavaheide 01.03.2018 - ..
67-63-0 2-Propanool (Isopropüülalkohol) 0.019 g/s Tavaheide 01.03.2018 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.51 g/s Tavaheide 01.03.2018 - ..