Heiteallikas HEIT0003833

L.ÕV/326615 TREV-2 Grupp AS
TREV-2 Grupp AS (10047362)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Diiseljõujaam 2 0.15 4.00 20.81 300.00 030106 6536444,495175
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.06 g/s 0.172 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
630-08-0 Süsinikmonooksiid 0.06 g/s 0.172 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
7446-09-5 Vääveldioksiid 0.003 g/s 0.008 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.001 g/s 0.003 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.06 g/s 0.172 t Tavaheide 01.01.2019 - ..