Heiteallikas HEIT0003848

L.ÕV/326668 Oilikom OÜ
Oilikom OÜ (10065710)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Värvikambri põleti (kerge kütteõli) 3 0.20 7.00 3.74 200.00 020106 6576256,532288
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.023 g/s 0.026 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
630-08-0 Süsinikmonooksiid 0.023 g/s 0.026 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
7446-09-5 Vääveldioksiid 0.001 g/s 0.001 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.023 g/s 0.026 t Tavaheide 01.01.2019 - ..