Heiteallikas HEIT0003849

L.ÕV/326668 Oilikom OÜ
Oilikom OÜ (10065710)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Värvikambri väljatõmme 4 0.78 7.00 13.89 60.00 060102 6576259,532291
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
100-42-5 Stüreen (Fenüületeen, Vinüülbenseen) 0.003 g/s 0.013 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
1330-20-7 Ksüleen (dimetüülbenseen) 0.054 g/s 0.195 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
141-78-6 Etüülatsetaat (Etüületanaat) 0.096 g/s 0.347 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
64-17-5 Etanool (Etüülalkohol) 0.002 g/s 0.007 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
78-92-2 2-Butanool (sec-Butüülalkoholid) 0.017 g/s 0.062 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
8032-32-4 Ligroiin ehk toorbensiin 0.007 g/s 0.024 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
Alifaatsed Alifaatsed süsivesinikud 0.002 g/s 0.009 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
Aromaatsed Aromaatsed süsivesinikud 0.008 g/s 0.028 t Tavaheide 01.01.2019 - ..