Heiteallikas HEIT0003932

L.ÕV/326811 Rapala Eesti AS
Rapala Eesti AS (10497987)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Värvimisosakonna ventilatsiooni korsten 1,2 S4 2.15 5.80 3.69 24.00 060108 6470383,532050
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
100-41-4 Etüülbenseen 0.0002 g/s 0.004 t Tavaheide 07.08.2020 - ..
108-88-3 Tolueen (Metüülbenseen) 0.004 g/s 0.092 t Tavaheide 07.08.2020 - ..
123-86-4 n-Butüülatsetaat 0.004 g/s 0.092 t Tavaheide 07.08.2020 - ..
141-78-6 Etüülatsetaat (Etüületanaat) 0.07 g/s 1.521 t Tavaheide 07.08.2020 - ..
67-64-1 Atsetoon (2-Propanoon) 0.306 g/s 6.608 t Tavaheide 07.08.2020 - ..
BTEX 0.006 g/s 0.123 t Tavaheide 07.08.2020 - ..
Ksyleenid Ksüleenid ja isomeerid 0.001 g/s 0.028 t Tavaheide 07.08.2020 - ..
NMHC 0.493 g/s 10.643 t Tavaheide 07.08.2020 - ..
Propanoolid Propanoolid 0.013 g/s 0.274 t Tavaheide 07.08.2020 - ..