Heiteallikas HEIT0003935

L.ÕV/326811 Rapala Eesti AS
Rapala Eesti AS (10497987)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Värvimisosakonna vent. korsten 4 S6 0.30 6.80 7.13 24.00 060108 060204 6470395,532046
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
100-41-4 Etüülbenseen 0.0003 g/s 0.006 t Tavaheide 07.08.2020 - ..
123-86-4 n-Butüülatsetaat 0.0002 g/s 0.004 t Tavaheide 07.08.2020 - ..
141-78-6 Etüülatsetaat (Etüületanaat) 0.198 g/s 4.268 t Tavaheide 07.08.2020 - ..
67-64-1 Atsetoon (2-Propanoon) 0.075 g/s 1.623 t Tavaheide 07.08.2020 - ..
BTEX 0.002 g/s 0.035 t Tavaheide 07.08.2020 - ..
Ksyleenid Ksüleenid ja isomeerid 0.001 g/s 0.03 t Tavaheide 07.08.2020 - ..
NMHC 0.329 g/s 7.108 t Tavaheide 07.08.2020 - ..
Propanoolid Propanoolid 0.018 g/s 0.379 t Tavaheide 07.08.2020 - ..