Heiteallikas HEIT0003950

Puuduvad
Nari Puit OÜ (10288143)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
108-94-1 Tsükloheksanoon 0.001 g/s 0.007 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
67-64-1 Atsetoon (2-Propanoon) 0.003 g/s 0.014 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
Alifaatsed Alifaatsed süsivesinikud 0.014 g/s 0.065 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
Aromaatsed Aromaatsed süsivesinikud 0.047 g/s 0.234 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
Atsetaadid Atsetaadid 0.016 g/s 0.084 t Tavaheide 01.01.2019 - ..