Heiteallikas HEIT0003952

L.ÕV/326837 Cartec Auto OÜ
Cartec Auto OÜ (10193218)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Värvikambri põleti K1 0.15 5.00 2.08 150.00 020106 6473945,528778
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.0081 g/s 0.085 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
124-38-9 Süsinikdioksiid 62.327 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
630-08-0 Süsinikmonooksiid 0.0081 g/s 0.085 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
7446-09-5 Vääveldioksiid 0.0038 g/s 0.04 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.0081 g/s 0.085 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
VOC-com Lenduvad orgaanilised ühendid kütuse põletamisel 0.0001 g/s 0.0013 t Tavaheide 01.01.2019 - ..