Heiteallikas HEIT0003963

L.ÕV/326853 Villest OÜ
Villest OÜ (11634877)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Värvimiskamber 1 0.50 2.50 18.34 20.00 060107 060405 6471177,653542
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
141-78-6 Etüülatsetaat (Etüületanaat) 0.112 g/s 0.478 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
50-00-0 Formaldehüüd (metanaal) 0.0004 g/s 0.001 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
64-17-5 Etanool (Etüülalkohol) 0.201 g/s 1.341 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
64-19-7 Äädikhape (Etaanhape) 0.0006 g/s 0.005 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
67-63-0 2-Propanool (Isopropüülalkohol) 0.084 g/s 0.559 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
67-64-1 Atsetoon (2-Propanoon) 0.042 g/s 0.299 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
Alifaatsed Alifaatsed süsivesinikud 0.985 g/s 7.534 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
Aromaatsed Aromaatsed süsivesinikud 0.232 g/s 1.702 t Tavaheide 01.01.2019 - ..