Heiteallikas HEIT0004035

L.ÕV/327069 Entar Auto OÜ
Entar Auto OÜ (10243666)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Üldventilatsiooni ava 4 0.45 6.50 3.80 20.00 060102 6471233,659797
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
100-42-5 Stüreen (Fenüületeen, Vinüülbenseen) 0.006 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
1330-20-7 Ksüleen (dimetüülbenseen) 0.015 g/s 0.139 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
141-78-6 Etüülatsetaat (Etüületanaat) 0.003 g/s 0.026 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
8032-32-4 Ligroiin ehk toorbensiin 0.026 g/s 0.236 t Tavaheide 01.01.2019 - ..