Heiteallikas HEIT0004048

L.ÕV/327084 TB Works OÜ
TB Works Osaühing (10099264)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Värvimisruumi ventilatsioon V8 0.50 12.00 33.97 20.00 060108 6520582,581448
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
108-88-3 Tolueen (Metüülbenseen) 1.583 g/s 1.528 t Tavaheide 06.02.2018 - ..
1330-20-7 Ksüleen (dimetüülbenseen) 1.177 g/s 4.377 t Tavaheide 06.02.2018 - ..
64-17-5 Etanool (Etüülalkohol) 0.704 g/s 0.071 t Tavaheide 06.02.2018 - ..
67-63-0 2-Propanool (Isopropüülalkohol) 0.326 g/s 0.894 t Tavaheide 06.02.2018 - ..
67-64-1 Atsetoon (2-Propanoon) 0.704 g/s 0.013 t Tavaheide 06.02.2018 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 1.407 g/s 8.115 t Tavaheide 06.02.2018 - ..