Heiteallikas HEIT0004061

L.ÕV/327091 Võru Hallid AS
aktsiaselts Võru Hallid (10210589)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Kalorifeerahju korsten 3 SA-30 0.20 8.00 4.35 160.00 030103b 6413992,680672
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.009 g/s 0.0069 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
630-08-0 Süsinikoksiid 0.089 g/s 0.0689 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
7446-09-5 Vääveldioksiid 0.001 g/s 0.0007 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.089 g/s 0.0689 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
VOC-com Lenduvad orgaanilised ühendid kütuse põletamisel 0.004 g/s 0.0033 t Tavaheide 01.01.2019 - ..