Heiteallikas HEIT0004062

L.ÕV/327091 Võru Hallid AS
aktsiaselts Võru Hallid (10210589)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Keevituspostide väljatõmbe ventilatsioon SA-40 0.44 1.50 10.50 25.00 040210 6414029,680696
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
1309-37-1 Raud(III)oksiid, ümberarvutatuna rauaks 0.015 g/s 0.062 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
7439-96-5 Mangaan ja ühendid, ümberarvutatuna mangaaniks 4 mg/s 17 kg Tavaheide 18.09.2019 - ..
7439-96-5 Mangaan ja ühendid, ümberarvutatuna mangaaniks Tavaheide 01.01.2019 - ..
PM10 Peened osakesed (PM10) 0.001 g/s 0.005 t Tavaheide 01.01.2019 - ..