Heiteallikas HEIT0004084

L.ÕV/327164 TNC-Components OÜ
Osaühing TNC-Components (10713936)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Ventilaatsiooni toru S1 S1 0.80 3.00 5.51 20.00 060107 060204 6585399,684652
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.151 g/s 0.013 t Tavaheide 25.11.2021 - ..