Heiteallikas HEIT0004101

L.ÕV/327196 Viking Window AS
Viking Window AS (10179359)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Automaatse viimistlusliini kütteseade Dan Stokker 32 0.33 8.00 3.62 120.00 030103b 6531462,593163
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.11 g/s 1.20 t Tavaheide 29.02.2016 - ..
124-38-9 Süsinikdioksiid 612.744 t Tavaheide 29.02.2016 - ..
630-08-0 Süsinikoksiid 0.073 g/s 0.80 t Tavaheide 29.02.2016 - ..
7440-66-6 Tsingiühendid, ümberarvutatuna tsingiks 0.20 mg/s 2 kg Tavaheide 29.02.2016 - ..
7446-09-5 Vääveldioksiid 0.365 g/s 4 t Tavaheide 29.02.2016 - ..
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.073 g/s 0.80 t Tavaheide 29.02.2016 - ..
VOC-com Lenduvad orgaanilised ühendid kütuse põletamisel 0.003 g/s 0.028 t Tavaheide 29.02.2016 - ..