Heiteallikas HEIT0004117

L.ÕV/327353 AVELORS PLUSS OÜ
Osaühing AVELORS PLUSS (10855636)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Värvimiskambri heitetoru 002 0.30 5.00 24.70 20.00 060108 040210 6585781,684505
Kuva kaardil
 T 
Värvimiskambri heitetoru 002 0.30 5.00 24.70 20.00 060108 040210 6585781,684505
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
100-41-4 Etüülbenseen 0.057 g/s 0.161 t Tavaheide 22.02.2016 - ..
100-51-6 Bensüülalkohol 0.012 g/s 0.056 t Tavaheide 22.02.2016 - ..
107-98-2 1-Metoksü-2-propanool 0.041 g/s 0.085 t Tavaheide 22.02.2016 - ..
1330-20-7 Ksüleen (dimetüülbenseen) 0.25 g/s 0.632 t Tavaheide 22.02.2016 - ..
78-83-1 Isobutanool 0.051 g/s 0.244 t Tavaheide 22.02.2016 - ..
78-93-3 2-Butanoon (MEK) 0.006 g/s 0.008 t Tavaheide 22.02.2016 - ..
96-29-7 Etüülmetüülketoksiim (2-Butanoonoksiim) 0.004 g/s 0.006 t Tavaheide 22.02.2016 - ..
Alifaatsed Alifaatsed süsivesinikud 0.007 g/s 0.012 t Tavaheide 22.02.2016 - ..
PM10 Peened osakesed (PM10) 0.001 g/s 0.004 t Tavaheide 22.02.2016 - ..