Heiteallikas HEIT0004118

L.ÕV/327353 AVELORS PLUSS OÜ
Osaühing AVELORS PLUSS (10855636)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Ventilatsiooni heitetoru 004 1.70 13.00 3.64 20.00 040210 6585625,684403
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10028-15-6 Osoon 0.001 t Tavaheide 22.02.2016 - ..
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.33 g/s 0.955 t Tavaheide 22.02.2016 - ..
1309-37-1 Raud(III)oksiid, ümberarvutatuna rauaks 0.003 g/s 51.934 t Tavaheide 22.02.2016 - ..
630-08-0 Süsinikoksiid 0.077 g/s 0.256 t Tavaheide 22.02.2016 - ..
7439-96-5 Mangaan ja ühendid, ümberarvutatuna mangaaniks 0.476 mg/s 8.643 kg Tavaheide 01.01.2019 - ..
7440-50-8 Vask ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna vaseks 0.076 mg/s 1.392 kg Tavaheide 22.02.2016 - ..
PM10 Peened osakesed (PM10) 0.002 g/s 0.034 t Tavaheide 22.02.2016 - ..