Heiteallikas HEIT0004168

L.ÕV/327546 Verston OÜ
Verston Ehitus OÜ (11947047)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Bituumeni soojendamine 3 0.24 4.00 1.63 300.00 030313 6585011,552282
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.012 g/s 0.086 t Tavaheide 29.04.2016 - ..
124-38-9 Süsinikdioksiid 63.06 t Tavaheide 29.04.2016 - ..
630-08-0 Süsinikmonooksiid 0.012 g/s 0.086 t Tavaheide 29.04.2016 - ..
7446-09-5 Vääveldioksiid 0.001 g/s 0.004 t Tavaheide 29.04.2016 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.001 t Tavaheide 29.04.2016 - ..
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.012 g/s 0.086 t Tavaheide 29.04.2016 - ..