Heiteallikas HEIT0004179

L.ÕV/327550 Lainisalo Industrial Painting OÜ
Lainisalo Industrial Painting OÜ (12904037)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Värvimiskambri ventilatsiooniava V4 0.80 14.00 6.36 20.00 060108 6588197,547904
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
140-88-5 Etüülakrülaat (Etüülpropenaat) 0.0076 g/s Tavaheide 12.05.2016 - ..
591-78-6 Metüül-n-butüülketoon (2-Heksanoon) 0.0097 g/s Tavaheide 12.05.2016 - ..
64-17-5 Etanool (Etüülalkohol) 0.009 g/s Tavaheide 12.05.2016 - ..
67-63-0 2-Propanool (Isopropüülalkohol) 0.0019 g/s Tavaheide 12.05.2016 - ..
67-64-1 Atsetoon (2-Propanoon) 0.0001 g/s Tavaheide 12.05.2016 - ..
78-92-2 2-Butanool (sec-Butüülalkoholid) 0.0022 g/s Tavaheide 12.05.2016 - ..
Alifaatsed Alifaatsed süsivesinikud 0.0019 g/s Tavaheide 12.05.2016 - ..
Aromaatsed Aromaatsed süsivesinikud 0.0194 g/s Tavaheide 12.05.2016 - ..
Atsetaadid Atsetaadid 0.1295 g/s Tavaheide 12.05.2016 - ..
Tsellosolvid Tsellosolvid 0.0002 g/s Tavaheide 12.05.2016 - ..