Heiteallikas HEIT0004183

L.ÕV/327637 TREV-2 Grupp AS
AS TREV-2 Grupp (10047362)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Valgusgeneraator 8 0.08 2.00 7.32 300.00 030106 6526167,663089
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.006 g/s 0.026 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
630-08-0 Süsinikmonooksiid 0.006 g/s 0.026 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
7446-09-5 Vääveldioksiid 0.001 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid Tavaheide 01.01.2019 - ..
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.006 g/s 0.026 t Tavaheide 01.01.2019 - ..