Heiteallikas HEIT0004188

L.ÕV/327637 TREV-2 Grupp AS
AS TREV-2 Grupp (10047362)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Bituumenisoojendus 3 0.15 5.00 5.20 300.00 030313 6526167,663089
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.015 g/s 0.043 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
630-08-0 Süsinikmonooksiid 0.015 g/s 0.043 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
7446-09-5 Vääveldioksiid 0.001 g/s 0.002 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.001 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.015 g/s 0.043 t Tavaheide 01.01.2019 - ..