Heiteallikas HEIT0004190

L.ÕV/327637 TREV-2 Grupp AS
AS TREV-2 Grupp (10047362)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Kuivatustrummel 1 0.95 10.50 19.50 80.00 030313 6526167,663089
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.895 g/s 1.444 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
630-08-0 Süsinikmonooksiid 2.361 g/s 3.819 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
7439-92-1 Plii ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna pliiks 1 mg/s 1 kg Tavaheide 01.01.2019 - ..
7440-66-6 Tsingiühendid, ümberarvutatuna tsingiks 3 mg/s 6 kg Tavaheide 01.01.2019 - ..
7446-09-5 Vääveldioksiid 0.743 g/s 1.197 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.03 g/s 0.057 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.117 g/s 0.19 t Tavaheide 01.01.2019 - ..