Heiteallikas HEIT0004191

L.ÕV/327638 Heimarus OÜ
Heimarus OÜ (11015140)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Ventilatsioon V-1 0.80 3.00 14.00 25.00 060102 6584581,537055
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.018 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
630-08-0 Süsinikoksiid 0.018 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
64-17-5 Etanool (etüülalkohol) 0.0009 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
67-63-0 0.0002 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
67-64-1 Atsetoon (2-propanoon) 0.0004 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
78-92-2 2-Butanool (sec-butüülalkoholid) 0.0004 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
Aromaatsed Aromaatsed süsivesinikud 0.0325 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
Atsetaadid Atsetaadid 0.0376 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
VOC-com Lenduvad orgaanilised ühendid kütuse põletamisel 0.0423 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..