Heiteallikas HEIT0004193

L.ÕV/327651 Autovärvi OÜ
Autovärvi OÜ (10657729)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
108-94-1 Tsükloheksanoon 0.015 g/s 0.054 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
110-80-5 Etüültsellosolv (2-Etoksüetanool, Etüleenglükoolmonoetüüleeter) 0.002 g/s 0.003 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
1330-20-7 Ksüleen (dimetüülbenseen) 0.178 g/s 0.035 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
141-78-6 Etüülatsetaat (Etüületanaat) 0.249 g/s 0.097 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
67-63-0 2-Propanool (Isopropüülalkohol) 0.065 g/s 0.02 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
71-23-8 1-Propanool (Propüülalkohol) 0.334 g/s 0.029 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
75-04-7 Etüülamiin (Aminoetaan) 0.002 g/s 0.001 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
78-92-2 2-Butanool (sec-Butüülalkoholid) 0.148 g/s 0.002 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
8032-32-4 Ligroiin ehk toorbensiin 0.036 g/s 0.063 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
Alifaatsed Alifaatsed süsivesinikud 0.001 g/s 0.003 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
Aromaatsed Aromaatsed süsivesinikud 0.074 g/s 0.03 t Tavaheide 01.01.2019 - ..