Heiteallikas HEIT0004194

L.ÕV/327651 Autovärvi OÜ
Autovärvi OÜ (10657729)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
108-88-3 Tolueen (Metüülbenseen) 0.0009 g/s 0.0013 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
141-78-6 Etüülatsetaat (Etüületanaat) 0.0002 g/s 0.0003 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
67-64-1 Atsetoon (2-Propanoon) 0.0004 g/s 0.0006 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
Alifaatsed Alifaatsed süsivesinikud 0.0009 g/s 0.0013 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
Aromaatsed Aromaatsed süsivesinikud 0.0004 g/s 0.0007 t Tavaheide 01.01.2019 - ..