Heiteallikas HEIT0004201

L.ÕV/327672 Sjolund Estonia OÜ
Sjolund Estonia OÜ (11987110)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Gaasipuhuri korsten K135 0.08 4.50 1.85 40.00 030103b 6579491,550822
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.001 g/s 0.009 t Tavaheide 19.06.2020 - ..
124-38-9 Süsinikdioksiid 11.31 t Tavaheide 19.06.2020 - ..
630-08-0 Süsinikoksiid 0.001 g/s 0.006 t Tavaheide 19.06.2020 - ..
7446-09-5 Vääveldioksiid Tavaheide 19.06.2020 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid Tavaheide 19.06.2020 - ..
PM10 Peened osakesed (PM10) Tavaheide 19.06.2020 - ..
PM2,5 Eriti peened osakesed (PM2,5) Tavaheide 19.06.2020 - ..
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed Tavaheide 19.06.2020 - ..