Heiteallikas HEIT0004205

L.ÕV/327672 Sjolund Estonia OÜ
Sjolund Estonia OÜ (11987110)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Gaasikondensaatkatla korsten K141 0.08 4.50 2.85 62.00 030103b 6579441,550724
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.002 g/s 0.022 t Tavaheide 19.06.2020 - ..
124-38-9 Süsinikdioksiid 28.274 t Tavaheide 19.06.2020 - ..
630-08-0 Süsinikoksiid 0.001 g/s 0.015 t Tavaheide 19.06.2020 - ..
7446-09-5 Vääveldioksiid Tavaheide 19.06.2020 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.001 t Tavaheide 19.06.2020 - ..
PM10 Peened osakesed (PM10) Tavaheide 19.06.2020 - ..
PM2,5 Eriti peened osakesed (PM2,5) Tavaheide 19.06.2020 - ..
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed Tavaheide 19.06.2020 - ..