Heiteallikas HEIT0004209

L.ÕV/327672 Sjolund Estonia OÜ
Sjolund Estonia OÜ (11987110)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Ventilaator V132 0.34 11.00 3.38 20.00 060108 040210 6579496,550797
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
123-86-4 n-butüülatsetaat 0.001 g/s 0.012 t Tavaheide 19.06.2020 - ..
1330-20-7 0.001 g/s 0.007 t Tavaheide 19.06.2020 - ..
141-78-6 Etüülatsetaat (etüületanaat) 0.001 g/s 0.011 t Tavaheide 19.06.2020 - ..
67-63-0 0.002 g/s 0.019 t Tavaheide 19.06.2020 - ..
67-64-1 Atsetoon (2-propanoon) 0.004 g/s 0.038 t Tavaheide 19.06.2020 - ..
7439-96-5 Mangaan ja ühendid, ümberarvutatuna mangaaniks 0.231 mg/s 2.16 kg Tavaheide 19.06.2020 - ..
Aromaatsed Aromaatsed süsivesinikud 0.001 g/s 0.007 t Tavaheide 19.06.2020 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.024 g/s 0.261 t Tavaheide 19.06.2020 - ..
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.003 g/s 0.032 t Tavaheide 19.06.2020 - ..