Heiteallikas HEIT0004217

L.ÕV/327686 BIRGER OÜ
OSAÜHING BIRGER (10579797)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Värvimiskambri ventsüsteem V-20 0.70 14.50 18.03 20.00 060108 6543329,666322
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
100-41-4 Etüülbenseen 0.036 g/s 1.125 t Tavaheide 30.12.2019 - ..
108-88-3 Tolueen (Metüülbenseen) 0.025 g/s 0.785 t Tavaheide 30.12.2019 - ..
123-86-4 n-Butüülatsetaat 0.067 g/s 2.114 t Tavaheide 30.12.2019 - ..
1330-20-7 Ksüleen (dimetüülbenseen) 0.157 g/s 4.958 t Tavaheide 30.12.2019 - ..
141-78-6 Etüülatsetaat (Etüületanaat) 0.017 g/s 0.55 t Tavaheide 30.12.2019 - ..
67-64-1 Atsetoon (2-Propanoon) 0.001 g/s 0.024 t Tavaheide 30.12.2019 - ..
Aromaatsed Aromaatsed süsivesinikud 0.218 g/s 6.868 t Tavaheide 30.12.2019 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.40 g/s 12.602 t Tavaheide 30.12.2019 - ..