Heiteallikas HEIT0004219

L.ÕV/327686 BIRGER OÜ
OSAÜHING BIRGER (10579797)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Värvimiskamber SA-20 0.80 2.50 16.58 20.00 060108 6543149,666434
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
100-41-4 Etüülbenseen 0.112 g/s 0.736 t Tavaheide 30.12.2019 - ..
108-88-3 Tolueen (Metüülbenseen) 0.035 g/s 1.119 t Tavaheide 30.12.2019 - ..
123-86-4 n-Butüülatsetaat 0.035 g/s 4.253 t Tavaheide 30.12.2019 - ..
1330-20-7 Ksüleen (dimetüülbenseen) 0.112 g/s 3.528 t Tavaheide 30.12.2019 - ..
141-78-6 Etüülatsetaat (Etüületanaat) 0.025 g/s 0.783 t Tavaheide 30.12.2019 - ..
67-64-1 Atsetoon (2-Propanoon) 0.001 g/s 0.034 t Tavaheide 30.12.2019 - ..
Aromaatsed Aromaatsed süsivesinikud 0.025 g/s 5.383 t Tavaheide 30.12.2019 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.491 g/s 15.477 t Tavaheide 30.12.2019 - ..