Heiteallikas HEIT0004221

L.ÕV/327697 Rapala Eesti AS
Marttiini Estonia OÜ (10899220)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Ventilatsiooni väljapuhkeava S1 0.20 4.00 39.79 22.00 060107 6474029,529541
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
108-88-3 Tolueen (metüülbenseen) 0.013 g/s 0.097 t Tavaheide 02.06.2022 - ..
141-78-6 Etüülatsetaat (etüületanaat) 0.003 g/s 0.019 t Tavaheide 02.06.2022 - ..
64-17-5 Etanool (etüülalkohol) 0.036 g/s 0.263 t Tavaheide 02.06.2022 - ..
67-63-0 0.012 g/s 0.086 t Tavaheide 02.06.2022 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.075 g/s 0.541 t Tavaheide 02.06.2022 - ..