Heiteallikas HEIT0004232

L.ÕV/327737 Vindor OÜ
OÜ Vindor (11966450)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Värvimishalli korrusliini koondsaasteallikas S5 1.01 16.00 31.11 20.00 060107 6533816,551780
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
100-41-4 Etüülbenseen 0.004 g/s 0.112 t Tavaheide 14.11.2022 - ..
108-88-3 Tolueen (Metüülbenseen) 0.017 g/s 0.487 t Tavaheide 14.11.2022 - ..
123-86-4 n-Butüülatsetaat 0.471 g/s 13.421 t Tavaheide 14.11.2022 - ..
141-78-6 Etüülatsetaat (Etüületanaat) 0.164 g/s 4.688 t Tavaheide 14.11.2022 - ..
67-64-1 Atsetoon (2-Propanoon) 0.111 g/s 3.16 t Tavaheide 14.11.2022 - ..
Aromaatsed Aromaatsed süsivesinikud 0.061 g/s 1.75 t Tavaheide 14.11.2022 - ..
Ksyleenid Ksüleenid ja isomeerid 0.04 g/s 1.152 t Tavaheide 14.11.2022 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 1.792 g/s 51.106 t Tavaheide 14.11.2022 - ..
Propanoolid Propanoolid 0.175 g/s 4.998 t Tavaheide 14.11.2022 - ..