Heiteallikas HEIT0004233

L.ÕV/327737 Vindor OÜ
OÜ Vindor (11966450)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Värvimishalli käsitsivärvimise väljatõmbeava S6 0.40 17.50 21.22 20.00 060107 6533781,551780
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
123-86-4 n-Butüülatsetaat 0.013 g/s 0.379 t Tavaheide 14.11.2022 - ..
141-78-6 Etüülatsetaat (Etüületanaat) 0.013 g/s 0.379 t Tavaheide 14.11.2022 - ..
67-64-1 Atsetoon (2-Propanoon) 0.007 g/s 0.189 t Tavaheide 14.11.2022 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.058 g/s 1.647 t Tavaheide 14.11.2022 - ..