Heiteallikas HEIT0004239

L.ÕV/327748 VT Moodul OÜ
VT Moodul OÜ (11452449)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Värvikambri ventilatsioon v1 0.88 8.20 7.50 20.00 060108 6600781,545670
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
108-95-2 Fenool (Hüdroksübenseen) 0.00003 g/s 0.0002 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
67-63-0 2-Propanool (Isopropüülalkohol) 0.061 g/s 0.457 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
67-64-1 Atsetoon (2-Propanoon) 0.0004 g/s 0.003 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
78-92-2 2-Butanool (sec-Butüülalkoholid) 0.017 g/s 0.13 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
Akrülaadid Akrülaadid 0.00003 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
Aldehüüdid Aldehüüdid 0.006 g/s 0.044 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
Alifaatsed Alifaatsed süsivesinikud 0.026 g/s 0.198 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
Amiinid ja diamiinid Amiinid ja diamiinid 0.0008 g/s 0.006 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
Aromaatsed Aromaatsed süsivesinikud 0.514 g/s 3.845 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
Atsetaadid Atsetaadid 0.027 g/s 0.205 t Tavaheide 01.01.2019 - ..