Heiteallikas HEIT0004251

L.ÕV/327760 Urbans Garage OÜ
Urbans Garage OÜ (12059027)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Värvikambri ventilatsioon V1 0.88 8.20 10.89 20.00 060102 6464737,659005
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
110-86-1 Püridiin (Asiin, Asabenseen) 0.001 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
591-78-6 Metüül-n-butüülketoon (2-Heksanoon) 0.002 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
64-17-5 Etanool (Etüülalkohol) 0.012 g/s 0.083 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
67-63-0 2-Propanool (Isopropüülalkohol) 0.001 g/s 0.01 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
67-64-1 Atsetoon (2-Propanoon) 0.011 g/s 0.081 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
71-23-8 1-Propanool (Propüülalkohol) 0.001 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
78-92-2 2-Butanool (sec-Butüülalkoholid) 0.011 g/s 0.083 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
Alifaatsed Alifaatsed süsivesinikud 0.003 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
Aromaatsed Aromaatsed süsivesinikud 0.031 g/s 0.222 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
Atsetaadid Atsetaadid 0.019 g/s 0.136 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
Isotsüanaadid Isotsüanaadid 0.001 g/s 0.005 t Tavaheide 01.01.2019 - ..