Heiteallikas HEIT0004283

L.ÕV/327796 BALTIC OIL SERVICE OÜ
BALTIC OIL SERVICE OÜ (12956324)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Diiselkütuse laadimine tankerisse v-7 0.50 10.00 0.10 20.00 050401 6577208,504681
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
Alifaatsed Alifaatsed süsivesinikud 0.40 g/s 0.134 t Tavaheide 01.01.2019 - ..