Heiteallikas HEIT0004287

L.ÕV/327821 Assor Automobiil OÜ
Assor Automobiil OÜ (10062522)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Värvikambri ventilatsioon V1 1.02 4.00 10.97 20.00 060102 6472283,659155
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
64-17-5 Etanool (Etüülalkohol) 0.028 g/s 0.196 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
67-56-1 Metanool (Metüülalkohol) 0.001 g/s 0.01 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
67-64-1 Atsetoon (2-Propanoon) 0.005 g/s 0.033 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
78-92-2 2-Butanool (sec-Butüülalkoholid) 0.01 g/s 0.067 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
Alifaatsed Alifaatsed süsivesinikud 0.003 g/s 0.02 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
Aromaatsed Aromaatsed süsivesinikud 0.072 g/s 0.497 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
Atsetaadid Atsetaadid 0.086 g/s 0.593 t Tavaheide 01.01.2019 - ..