Heiteallikas HEIT0004295

L.ÕV/327826 UMMACAR AUTO OÜ
UMMACAR AUTO OÜ (11321902)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Värvimiskambri ventilatsioon V1 0.80 5.00 14.93 20.00 060102 6532488,473282
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
64-17-5 Etanool (Etüülalkohol) 0.116 g/s 0.193 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
67-64-1 Atsetoon (2-Propanoon) 0.058 g/s 0.066 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
Aromaatsed Aromaatsed süsivesinikud 0.097 g/s 0.282 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
Atsetaadid Atsetaadid 0.141 g/s 0.285 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
Metakrülaadid Metakrülaadid 0.003 g/s 0.001 t Tavaheide 01.01.2019 - ..