Heiteallikas HEIT0004297

L.ÕV/327843 Heimarus OÜ
Heimarus OÜ (11015140)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Ventilatsioon V-1 1.00 6.50 6.70 25.00 060102 6581068,620012
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
64-17-5 Etanool (etüülalkohol) 0.004 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
67-63-0 0.002 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
67-64-1 Atsetoon (2-propanoon) 0.002 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
78-92-2 2-Butanool (sec-butüülalkoholid) 0.001 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
Aromaatsed Aromaatsed süsivesinikud 0.045 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
Atsetaadid Atsetaadid 0.041 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.041 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..