Heiteallikas HEIT0004313

L.ÕV/327890 VOKA MASIN AS
AKTSIASELTS VOKA MASIN (10196375)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Ventilatsiooni heitetoru 003-2 0.50 9.00 9.60 20.00 040210 6590448,703368
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10028-15-6 Osoon 0.001 t Tavaheide 30.06.2016 - ..
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.166 g/s 0.058 t Tavaheide 30.06.2016 - ..
1309-37-1 Raud(III)oksiid, ümberarvutatuna rauaks 0.083 g/s 0.061 t Tavaheide 30.06.2016 - ..
630-08-0 Süsinikoksiid 0.044 g/s 0.032 t Tavaheide 30.06.2016 - ..
7439-96-5 Mangaan ja ühendid, ümberarvutatuna mangaaniks 0.004 g/s 0.006 t Tavaheide 30.06.2016 - ..
7440-50-8 Vask ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna vaseks 0.854 kg Tavaheide 30.06.2016 - ..
PM10 Peened osakesed (PM10) 0.004 g/s 0.021 t Tavaheide 30.06.2016 - ..