Heiteallikas HEIT0004339

L.ÕV/327957 Olerex Terminal AS
Olerex Terminal AS (10178087)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
VRU VRU 0.20 8.00 2.65 20.00 050502 6595765,553012
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
71-43-2 Benseen 0.164 g/s 0.537 t Tavaheide 08.05.2024 - ..
Aromaatsed Aromaatsed süsivesinikud 0.164 g/s 0.537 t Tavaheide 08.05.2024 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 3.937 g/s 13.43 t Tavaheide 08.05.2024 - ..