Heiteallikas HEIT0004358

L.ÕV/327958 Kreenholmi Manufaktuur OÜ
Kreenholmi Manufaktuur OÜ (12010067)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Aurukatla korsten S4 0.40 11.20 8.93 195.00 030106 6587969,734017
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.157 g/s Tavaheide 18.07.2016 - ..
630-08-0 Süsinikoksiid 0.157 g/s Tavaheide 18.07.2016 - ..
VOC-com Lenduvad orgaanilised ühendid kütuse põletamisel 0.011 g/s Tavaheide 18.07.2016 - ..