Heiteallikas HEIT0004359

L.ÕV/327974 ABB AS
ABB AS (10095355)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Katlamaja korsten K1 0.57 13.00 5.81 180.00 030103b 6580276,552983
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.407 g/s 2.263 t Tavaheide 08.03.2022 - ..
124-38-9 Süsinikdioksiid 1 919.535 t Tavaheide 08.03.2022 - ..
630-08-0 Süsinikmonooksiid 0.154 g/s 1.062 t Tavaheide 08.03.2022 - ..
7439-92-1 Plii ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna pliiks 0.037 mg/s 0.147019 kg Tavaheide 08.03.2022 - ..
7439-97-6 Elavhõbe ja ühendid, ümberarvutatana elavhõbedaks 0.0006 mg/s 0.003 kg Tavaheide 08.03.2022 - ..
7440-02-0 Nikkel ja lahustavad ühendid, ümberarvutatuna nikliks 0.733 mg/s 2.921008 kg Tavaheide 08.03.2022 - ..
7440-38-2 Arseen ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna arseeniks 0.1634 mg/s 0.6517 kg Tavaheide 08.03.2022 - ..
7440-43-9 Kaadmium ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna kaadmiumiks 0.0011 mg/s 0.004503 kg Tavaheide 08.03.2022 - ..
7440-47-3 Kroomi (VI) ühendid, ümberarvutatuna kroomiks 0.073 mg/s 0.292011 kg Tavaheide 08.03.2022 - ..
7440-50-8 Vask ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna vaseks 0.022 mg/s 0.088011 kg Tavaheide 08.03.2022 - ..
7440-66-6 Tsingiühendid, ümberarvutatuna tsingiks 0.018 mg/s 0.07319 kg Tavaheide 08.03.2022 - ..
7446-09-5 Vääveldioksiid 0.0034 g/s 0.0147 t Tavaheide 08.03.2022 - ..
7782-49-2 Seleen ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna seleeniks 0.00016 kg Tavaheide 08.03.2022 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.018 g/s 0.103 t Tavaheide 08.03.2022 - ..
PM10 Peened osakesed (PM10) 0.022 g/s 0.0948 t Tavaheide 08.03.2022 - ..
PM2,5 Eriti peened osakesed (PM2,5) 0.022 g/s 0.0948 t Tavaheide 08.03.2022 - ..
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.147 g/s 0.5908 t Tavaheide 08.03.2022 - ..