Heiteallikas HEIT0004361

L.ÕV/327974 ABB AS
ABB AS (10095355)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
A-tsehhi vaigutusosakonna ventilatsioon S2 1.04 12.00 3.54 21.00 060108 6580263,552980
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
100-41-4 Etüülbenseen 0.0006 g/s 0.022 t Tavaheide 08.03.2022 - ..
67-64-1 Atsetoon (2-Propanoon) 0.0009 g/s 0.027 t Tavaheide 08.03.2022 - ..
Aromaatsed Aromaatsed süsivesinikud 0.006 g/s 0.176 t Tavaheide 08.03.2022 - ..
Ksyleenid Ksüleenid ja isomeerid 0.005 g/s 0.155 t Tavaheide 08.03.2022 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.006 g/s 0.207 t Tavaheide 08.03.2022 - ..
Propanoolid Propanoolid 0.0002 g/s 0.005 t Tavaheide 08.03.2022 - ..