Heiteallikas HEIT0004364

L.ÕV/327974 ABB AS
ABB AS (10095355)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
C-tsehhi ventilatsioon S6 1.52 12.00 3.92 21.00 060108 060405 6580212,552947
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
123-86-4 n-Butüülatsetaat 0.0008 t Tavaheide 08.03.2022 - ..
67-64-1 Atsetoon (2-Propanoon) 0.0006 g/s 0.013 t Tavaheide 08.03.2022 - ..
Aromaatsed Aromaatsed süsivesinikud 0.0005 g/s 0.01 t Tavaheide 08.03.2022 - ..
Ksyleenid Ksüleenid ja isomeerid 0.0005 g/s 0.0099 t Tavaheide 08.03.2022 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.016 g/s 0.3863 t Tavaheide 08.03.2022 - ..
Propanoolid Propanoolid 0.001 g/s 0.0022 t Tavaheide 08.03.2022 - ..