Heiteallikas HEIT0004367

L.ÕV/327974 ABB AS
ABB AS (10095355)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
D-tsehhi värvitööde ettevalmistusruumi ventilatsioon S8 0.28 12.00 4.06 21.00 060108 060204 6580207,553000
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
100-41-4 Etüülbenseen 0.0002 t Tavaheide 08.03.2022 - ..
67-64-1 Atsetoon (2-Propanoon) 0.0001 g/s 0.002 t Tavaheide 08.03.2022 - ..
Aromaatsed Aromaatsed süsivesinikud 0.0001 g/s 0.001 t Tavaheide 08.03.2022 - ..
Ksyleenid Ksüleenid ja isomeerid 0.0001 g/s 0.001 t Tavaheide 08.03.2022 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.007 g/s 0.15 t Tavaheide 08.03.2022 - ..
Propanoolid Propanoolid 0.0002 g/s 0.003 t Tavaheide 08.03.2022 - ..