Heiteallikas HEIT0004369

L.ÕV/327974 ABB AS
ABB AS (10095355)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
D-tsehhi värvi- ja kuivatuskambri ventilatsioon S9 0.80 12.00 0.80 21.00 060108 6580187,552990
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
100-41-4 Etüülbenseen 0.005 g/s 0.099 t Tavaheide 08.03.2022 - ..
123-86-4 n-Butüülatsetaat 0.021 g/s 0.436 t Tavaheide 08.03.2022 - ..
67-64-1 Atsetoon (2-Propanoon) 0.002 g/s 0.043 t Tavaheide 08.03.2022 - ..
Aromaatsed Aromaatsed süsivesinikud 0.031 g/s 0.546 t Tavaheide 08.03.2022 - ..
Ksyleenid Ksüleenid ja isomeerid 0.026 g/s 0.545 t Tavaheide 08.03.2022 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.143 g/s 1.8445 t Tavaheide 08.03.2022 - ..
Propanoolid Propanoolid 0.002 g/s 0.035 t Tavaheide 08.03.2022 - ..