Heiteallikas HEIT0004398

L.ÕV/328041 Dream-mix OÜ
Dream-mix OÜ (12862534)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Värvimiskambri ventilatsioon V1 0.55 2.50 27.78 20.00 060102 6586850,542884
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
110-80-5 Etüültsellosolv (2-Etoksüetanool, Etüleenglükoolmonoetüüleeter) 0.009 g/s 0.064 t Tavaheide 15.03.2021 - ..
141-78-6 Etüülatsetaat (Etüületanaat) 0.109 g/s 0.817 t Tavaheide 15.03.2021 - ..
64-17-5 Etanool (Etüülalkohol) 0.018 g/s 0.134 t Tavaheide 15.03.2021 - ..
67-64-1 Atsetoon (2-Propanoon) 0.019 g/s 0.141 t Tavaheide 15.03.2021 - ..
78-92-2 2-Butanool (sec-Butüülalkoholid) 0.002 g/s 0.013 t Tavaheide 15.03.2021 - ..
Alifaatsed Alifaatsed süsivesinikud 0.017 g/s 0.128 t Tavaheide 15.03.2021 - ..
Aromaatsed Aromaatsed süsivesinikud 0.103 g/s 0.795 t Tavaheide 15.03.2021 - ..